Hukuk Ödülleri

Image
Süreyya Ağaoğlu, tarihte, pek çok alanda yarattıkları ilklerle, kendilerinden sonrakilere öncü ve örnek olan kadınlardan biridir. Hukukçuluğunun yanı sıra Atatürk İlke ve İnkılapları, kadın ve çocuk hakları savunucusu, sivil toplum hareketi öncüsüdür.
Türkiye’nin ilk kadın avukatı olan Süreyya Ağaoğlu, 1924-1925 ders yılında İstanbul Darülfünun Mekteb-i Hukuk yani bugünkü adıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1 no.lu öğrenci olarak mezun olmuştur. O yıllarda yalnızca erkeklerin öğrenim gördüğü Hukuk Fakültesinde kız öğrenciler için sınıf açtırmak için verdiği mücadele bugün hala belleklerdedir. Ülkemizin ilk kadın avukatı ve değerli bir hukukçu olarak, adalet için mücadeleyi asla bırakmamış, ülkemizi ve Türk kadınını yaşadığı son ana kadar yurt içi ve yurt dışında başarıyla temsil etmiştir.
Derneğimizin kuruluşunun 70.yılı olan 2019 yılından itibaren kurucumuz adına vermeye başladığımız “Süreyya Ağaoğlu Hukuk Ödülleri “ni almaya hak kazanan genç kadın hukukçularımızın onun aziz hatırasını yaşatacağına olan inancımız sonsuzdur.

Adalet, kutup yıldızı gibi yerinde durur. Geri kalan her şey onun etrafında döner.
– KONFÜÇYUS –

2023

2023 YILI SÜREYYA AĞAOĞLU HUKUK ÖDÜLLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ELİF COŞKUN


ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İREM UZUN


GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

İREM IŞIK


MARMARA ÜNİVERSİTESİ

BUKET GÜMÜŞ


ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

MERVE NUR KORKMAZ


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BEYZA AY

2023

2022

2022 YILI SÜREYYA AĞAOĞLU HUKUK ÖDÜLLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

BAŞAK KÖKSAL


ANKARA ÜNİVERSİTESİ

BENGİSU TÜRKOĞLU


GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

BAŞAK ARMAĞAN


MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SELMA İNAN


ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

BUKET ER


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

AYŞENUR AVCI

2021

2021 YILI SÜREYYA AĞAOĞLU HUKUK ÖDÜLLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

GÜLCAN YILDIRIM


ANKARA ÜNİVERSİTESİ

ASUMAN ECE YILDIZ

HİLAL AYDIN


GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

HÜSNİYE ASENA KOÇAK


MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ŞEVVAL TUNÇ


ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ELİF AŞLAKÇIOĞLU


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SENA BAKIR

2021

2020

2020 YILI SÜREYYA AĞAOĞLU HUKUK ÖDÜLLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ZEYNEP TERZİOĞLU


ANKARA ÜNİVERSİTESİ

BENGİSU YÜKSEL SAVAŞ


GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

MERVE ARDIÇ TÜKEN


MARMARA ÜNİVERSİTESİ

AYŞE ECEMGÜL ÇELİK


ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ASLINUR ELVAN


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

FEYZA KUNCA

2019

2019 YILI SÜREYYA AĞAOĞLU HUKUK ÖDÜLLERİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

İREM SELİN NACAR


ANKARA ÜNİVERSİTESİ

ŞEYDA KIZILCA


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

BÜŞRE ZELİHA CEYLAN


MARMARA ÜNİVERSİTESİ

HAFİZE ZÜLAL DUMAN

2019

SÜREYYA AĞAOĞLU HUKUK ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1

Bu Yönetmeliğin amacı, Süreyya Ağaoğlu Hukuk Ödüllerinin veriliş usul ve esaslarını belirlemektir.

“Süreyya Ağaoğlu Hukuk Ödülleri” Türkiye’nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu’nun anısını yaşatmak, genç kadın hukukçuları desteklemek, ülkemizde hukuk fakültelerinde okuyan kız öğrencilerin başarı düzeylerinin yükselmesine, onların çağdaş, demokratik ve laik hukukçular olarak yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla konulmuştur.

“Süreyya Ağaoğlu Hukuk Ödülleri” “ Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği” tarafından her öğretim yılı başında belirlenecek Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Hukuk Fakültelerini o öğretim yılında en yüksek dereceyle bitiren kız öğrencilere verilir.

DAYANAK

Madde 2

İşbu Yönetmelik Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği Tüzüğünün 3. maddesinin (b) fıkrasına, 14. maddesinin (g) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 3

Bu Yönetmelikte geçen;

Dernek : Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneğini

Yönetim Kurulu : Dernek Yönetim Kurulunu

Ödül : Süreyya Ağaoğlu Hukuk Ödüllerini

Fakülte : Devlet ve Vakıf Üniversitelerine bağlı Hukuk Fakültelerini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödüllerin Veriliş Şekli, Zamanı ve  Ödül Tutarı

Ödüllerin Veriliş Şekli ve Zamanı

Madde 4

a) Başarılı kız öğrencilerine ödül verilecek üniversite ve fakülteler her öğretim yılı başında Yönetim Kurulunca belirlenir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi her öğretim yılında bu fakülteler arasında yer alır.

b) Yönetim Kurulunca belirlenen fakülteleri en yüksek dereceyle bitiren kız öğrencilere ödül verilir. İlgili Fakülte Yönetimi  bu öğrencilere  ilişkin bilgileri başarı belgeleriyle birlikte Derneğe bildirirler.

c) Ödüllerin veriliş zamanı fakültelerin mezuniyet törenleridir. İlgili Fakülte Yönetimine ödüllerin veriliş sırasında Süreyya Ağaoğlu’nun öz geçmişinin okunması tavsiye edilir. Ödül alan kişilerin her biri için “Ödül Belgesi” düzenlenir ve bu kişiler isterlerse giriş aidatı ödemeksizin Derneğe üye olarak kaydedilir.

d) Süreyya Ağaoğlu Hukuk Ödülünü alan öğrenciler öğrenimlerine ara vermeden tezli yüksek lisansa başlarlar ise talepleri halinde kendilerine yüksek lisans bursu da verilebilir. Öğrenime ara vererek tezli yüksek lisans eğitimine başlayanlar için burs kararı Yönetim Kuruluna aittir.

Ödül Tutarı

Madde 5

Ödül tutarı her öğretim yılı başında Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilgili fakültelere bildirilir. Ödül sayısı işbu yönetmeliğin 4.maddesinin (a) fıkrası gereğince belirlenecek fakülte sayısı kadardır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdari Hükümler – Yürütme-Yürürlük

İdari Hükümler

Madde 6

Bu yönetmelikte sözü edilen ödüllerin kapsamı konusunda son karar Yönetim Kuruluna aittir.

Yürütme

Madde 7

Bu yönetmelik Yönetim Kurulu tarafında yürütülür.

Yürürlük

Madde 8

İşbu madde ile 8 madde ve 3 sayfadan oluşan bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 21.12.2020 tarih ve 18 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

Tevfik Kerem AKYOL
Yönetim Kurulu Başkanı

Bekir Aykut CİVELEK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Arif Nihat ALPSOY
Sekreter

Barış AKYILDIZ
Sayman

Ragıb Yüce UYANIK
Üye

logo-green.png
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. No:4 ,
Sarıyer 34485 İstanbul
(0212) 276 11 35

Sanal Müze

Bizi takip edin

acik-acik-logo-pozitif.png
Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği - Tüm hakları gizlidir. Bu Web sitesi Digital Ambar Tarafından Yapılmıştır. © 2024.

Arama