Derneğe Bağış

DESTEK OLUN


Kurumumuz, kuruluş tarihi olan 3 Mart 1949’dan günümüze kadar maddi olanaklardan yoksun binlerce çocuğa barınma, beslenme, öğrenim yapma, iş edinme olanağı sağlamış ve burslar vermiştir. Ülkemizin bu konuda karşılıksız olarak yardım yapan, etkinlikler gösteren en eski kuruluşlarından birisidir. Her gün büyümek ve daha fazla sayıdaki gencimize eğitim olanağı sağlamak temel ilkemizdir.

Derneğimiz kira gelirleri, bağışlar ve üye aidatları ile finanse edilmektedir.

Sizler de bizim çalışmalarımıza bağışlarınızla katkıda bulunabilirsiniz.

Derneğimiz, Bakanlar Kurulunun 23.03.1951 tarih ve 3/12743 sayılı kararı gereğince kamu yararına çalışan kurum statüsündedir.

 

DERNEĞE BAĞIŞ

BANKA HAVALESİ ve EFT ile BAĞIŞ için hesap numaralarımız:

ZİRAAT BANKASI 4.LEVENT ŞUBESİ

ŞUBE KODU 1165
TL HESAP NO 1165-5733796-5017
IBAN NO TR 6400 0100 1165 0573 3796 5017
EURO HESAP NO 1165-5733796-5019
IBAN NO TR 1000 0100 1165 0573 3796 5019

31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Dernekler Yönetmeliği’nin gelir ve gider belgelerine ilişkin 38.maddesi uyarınca, dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçmektedir. İlgili yönetmelik için lütfen buraya tıklayınız.

VERGİ MUAFİYETİ


Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin birinci fıkrasının 4. bendine göre kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar,

Kurumlar Vergisi Kanunun 10/1-c maddesine göre Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı,

vergiden muaftır.

Detaylı Bilgi için:
Telefon: +90 (212) 276 11 35
E-Posta: [email protected]

Makbuz almak istiyorum

logo-green.png
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. No:4 ,
Sarıyer 34485 İstanbul
(0212) 276 11 35

Sanal Müze

Bizi takip edin

acik-acik-logo-pozitif.png
Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği - Tüm hakları gizlidir. Bu Web sitesi Digital Ambar Tarafından Yapılmıştır. © 2024.

Arama