KVKK

Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kanun Uyarınca Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“Kanun”] md.10 uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği [“Dernek” veya “SAÇDD”] tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Siz bağışçılarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, ile diğer ziyaretçilerimizin www.home/tica8681/public_html/ internet sitesine yaptığı ziyaretler ile başkaca yollar ile toplanan kişisel verileriniz, Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

SAÇDD tarafından sizlere ait olan ve aşağıda açıklandığı üzere çeşitli yöntemler ile işlenmesi söz konusu olabilen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Genel olarak, Derneğimiz ile paylaşmış olduğunuz belge ve bilgiler aracılığıyla sizlere ait ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, e-posta ve cep telefonu numarası gibi iletişim bilgileri, medeni hal, meslek ve işyeri bilgileri ile işyeri iletişim bilgileri,
 • Tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımız için, Derneğimiz ile yürüttüğünüz iş ilişkisi çerçevesinde faaliyet belgesi, vergi numarası, banka hesap numarası gibi ticari veriler,
 • Bağışçılarımız için, banka hesap numarası verileri.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç ve Hukuki Sebepler ile İşliyoruz?

Sizler tarafından Derneğimize bağış toplanması, mal ve hizmet tedariki, organizasyonlar ve tanıtım süreçlerinin yürütülmesi ile genel olarak internet sitesi faaliyetleri kapsamında Derneğimize iletilen verileriniz, rızanız doğrultusunda [Kanun md.5/1] işlenmekte olup bunun yanında verilerinizin aşağıda sayılan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmesi de söz konusu olabilir:

 • 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile sair mevzuat başta olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek [Kanun md.5/2-a ve 5/2-ç],
 • Mevcut ve potansiyel iş ortaklarımız ile mal ve hizmet tedarikçilerimize ait kişisel veriler, aramızdaki iş ilişkisi kapsamında sözleşmenin ifası amacıyla [Kanun md.5/2-c] ve temel hak ve özgürlüklere halel getirmeksizin, iş geliştirme süreçlerinin yönetimi için [Kanun md.5/2-f],
 • Temel hak ve özgürlüklerinizin ihlal edilmemesi şartıyla, Dernek faaliyetleri kapsamında meşru menfaatimiz doğrultusunda tanıtım ve bilgilendirme amaçlarıyla SAÇDD tarafından düzenlenmiş ve/veya katılım sağlanmış etkinliklerin organizasyonu amacıyla [Kanun md.5/2-f],
 • Genel itibariyle bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli olması halinde [Kanun md.5/2-e].

Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeplerle, Kimlere Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz rızanız hilafına aktarılabileceği gibi [Kanun md.5/1], Kanun’un md.5/2 hükmü ile öngörülen sebeplerin varlığı halinde de üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Buna göre;

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla mevzuatın gerektirdiği hallerde kişisel verileriniz yetkili adli merciler ile noterler gibi diğer resmi makamlara [Kanun md.5/2-ç],
 • Temel hak ve özgürlüklerinizin ihlal edilmemesi şartıyla, SAÇDD Dernek Tüzüğü’nde de düzenlenen çerçevede, SAÇDD ile Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı [“SAEOV”] arasındaki iş birliği doğrultusunda Derneğimizin meşru menfaati bulunması halinde dernek ve vakıf faaliyetlerimizin en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla SAEOV’a [Kanun md.5/2-f],
 • Tanıtım ve bilgilendirme gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda SAÇDD tarafından düzenlenmiş ve/veya katılım sağlanmış etkinliklerin organizasyonu amacıyla iş ortaklarımıza [Kanun md.5/2-f],
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi [Kanun md.5/2-ç] ve temel hak ve özgürlüklerinizin ihlal edilmemesi şartıyla, meşru menfaatimiz doğrultusunda [Kanun md.5/2-f], kişisel verilerinizin yeterli ve gerekli şekilde korunması için dışarıdan destek aldığımız yazılım firmasıyla,

kişisel verilerinizin ilgili kişi ve/veya makamlara aktarılması söz konusu olabilir.

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanmakta?

Kişisel verileriniz, bağış toplanması, mal ve hizmet tedariki, organizasyonlar ve tanıtım süreçlerinin yürütülmesi ile genel olarak internet sitesi faaliyetleri kapsamında fiziksel ortamda toplanabileceği gibi internet sitemiz aracılığıyla sanal ortamda, bir veri kayıt sistemi dahilinde otomatik yahut otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun md.11 uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız ve anılan madde kapsamında sayılan diğer haklarınızın yerine getirilmesi için “Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. No:4 Sarıyer 34485 İstanbul” adresinden veya [email protected] adresi aracılığıyla Derneğimize başvurabilirsiniz.

logo-green.png
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. No:4 ,
Sarıyer 34485 İstanbul
(0212) 276 11 35

Sanal Müze

Bizi takip edin

acik-acik-logo-pozitif.png
Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği - Tüm hakları gizlidir. Bu Web sitesi Digital Ambar Tarafından Yapılmıştır. © 2024.

Arama