BURSLAR

HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Açıklama
2024-2025 Başvuru Tarihleri
Burs Başvuru Dönemi
1 Eylül – 20 Eylül 2024
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Mülakat
1 Ekim - 21 Ekim 2024
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması
28 Ekim 2024
Burs Tutarı
800 TL/ay (Lise)
1600 TL/ay (Lisans)
2000 TL/ay (Üstün Başarı Lisans)
2000 TL/ay (Üstün Başarı Sanat)
2000 TL/ay (Tezli Yüksek Lisans)
Burs Ödeme Süresi
Ekim 2024 / Temmuz 2025 (10 ay)
Image

BURSLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER (2024-2025)

 1. Burs başvuru döneminde “Lise Bursu”, “Lisans Bursu” ve “Tezli Yüksek Lisans Bursu” başvuruları kabul edilir.
 2. Başvurular yalnızca web sitemiz üzerinden yapılır. Posta, e-posta, kargo yoluyla yazılı ve/veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmaz.
 3. Bursların tamamı karşılıksızdır ve bir akademik yıl (10 ay) için geçerlidir.
 4. KYK bursu, KYK kredisi ve/veya diğer vakıf ve kuruluşlardan burs alan öğrenciler burs başvurusu yapabilir. Birden fazla burs almak başvuru yapmaya engel değildir.
 5. Vakıf üniversitesi (tam burslu öğrenciler hariç), özel liseler (tam burslu öğrenciler hariç) açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri burstan yararlanamaz.
 6. Aynı aileden birden fazla kişiye (hukuk bölümünde öğrenim gören kardeşler hariç) aynı anda burs verilmez. Hukuk öğrenimi gören kardeşler söz konusu olduğunda bir aileden aynı anda en fazla iki kişiye burs verilir.
 7. Lisans Bursu başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenciler arasından gerekli not kriterini sağlayanlara Yönetim Kurulu kararıyla “Üstün Başarı Bursu” verilir.
 8. Burslar Lisans bölümü öğrencileri için Ekim-Temmuz, lise öğrencileri için Eylül-Haziran ayları arasında (toplam 10 ay) ve ayın ilk haftası içerisinde ödenir. (Yalnızca Ekim ayına ait ilk burs tutarı burs başvuru sonuçlarının kesinleşmesini takiben Kasım ayı ile birlikte ödenir.)
 9. Doğal afet, kaza, sağlık vb. özel durumlar nedeniyle içinde bulunulan akademik dönem sonunda başarısız olan öğrencilerin burs ödemelerinin devamı Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Bu öğrencilerin konu ile ilgili olarak yazılı olarak başvurmaları ve durumlarını belgelemeleri gerekir.
 10. Erasmus ve benzeri uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında öğrenime belirli süreyle yurt dışında devam eden burslu öğrencilerin aylık burs ödemeleri devam eder.
 11. Üniversite öğrenimi devam ederken yıl kaybetmeden başka bir üniversiteye yatay geçiş yapanların bursları geçiş yaptıkları üniversitenin ilgili öğretim döneminde burs verileceği açıklanan üniversiteler arasında olması koşulu ile devam eder. Yıl kaybedenler yatay geçiş öncesindeki süreleri kadar burs alır.
 12. Öğrenim gördüğü ana daldan burs almaya hak kazanan ve çift ana dal öğrenimi gören öğrencilerin bursları ana daldan mezun oluncaya kadar devam eder. İkinci ana daldan burs almaya hak kazanan öğrencilerin bursları ise ana dalın eğitim süresine ilave edilecek en fazla bir yıl için daha geçerlidir.
 13. Bursiyerler, öğrenimleri ile ilgili okul ve/veya bölüm değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe, adres, telefon, e-posta adresi vb. değişiklikleri en kısa sürede Dernek/Vakıf yönetimine bildirmek zorundadır.
 14. Burslu öğrenciler, ara dönemde öğrenci belgesi ile not belgesi (transkript veya karne) ve yeni akademik dönem başında öğrenci belgesi (bir üst sınıfa geçtiğini gösterir şekilde), not belgesi (transkript veya karne) ve güncel adli sicil kayıtlarını talep edildiği dönemde bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu belgelerin belirtilen sürede beyan edilmemesi bursun kesilmesine neden olur.
 15. Bursiyerler gerekli görülen hallerde burs başvuru formunda ve/veya beyan edilen belgelerdeki bilgilerin araştırılmasını ve kullanılmasını kabul eder. Bursiyerlik koşullarına aykırı hareket ettiği belirlenen öğrencilerin (eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan, talep edilen belgeleri zamanında beyan etmeyen, disiplin, uyarı cezası alan, hüküm giyen vb ) bursları kesilir. Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde kendilerinden o tarihe kadar yapılan ödemeler yasal yollara başvurularak geri talep edilebilir.
logo-green.png
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. No:4 ,
Sarıyer 34485 İstanbul
(0212) 276 11 35

Sanal Müze

Bizi takip edin

acik-acik-logo-pozitif.png
Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği - Tüm hakları gizlidir. Bu Web sitesi Digital Ambar Tarafından Yapılmıştır. © 2024.

Arama