Sivas Alpaslan Ortaokulu

Sivas ilimiz merkezinde yer alan okulumuz, tüm eğitim kurumları ve çalışanları ile değişime ve yenileşmeye açık, çevresiyle ve paydaşlarıyla iyi iletişim kurabilen, bir sonraki süreç müşterimizdir felsefesini benimseyen kurum olmak vizyonu ile ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak için milli, manevi, ahlaki değerlere sahip, Türk örf ve geleneklerini benimsemiş, teknolojinin her türlü imkanlarından yararlanarak çağdaş ve bilimsel araştırmalar yapabilen, öğrenmeyi öğrenen, problem çözebilme yeteneğine erişmiş bireyler yetiştiren eğitim kurumları oluşturmayı hedeflemektedir.

Öğrenci sayısı 230 olan okulumuza 2019 yılı içerisinde derneğimiz tarafından kütüphane kurulumu ve donatımı ile 524 adet kitap bağışı gerçekleştirilmiştir.