Rize Fındıklı Sümer İlk ve Ortaokulu

Rize’nin Fındıklı İlçesi Sümer köyünde, il merkezine 70 km, ilçe merkezine 9 km uzaklıkta yer alan okulumuz, öğrenme için her türlü fırsatın sağlandığı, bilgi çağının gerektirdiği teknolojilere sahip, gelişime açık, yaratıcı ve kendi geleceğini yaratan bir kurum olmak hedefi ile Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda; Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, sağlam karakterli, milli ve manevi değerler ile donanmış, kendi ayakları üzerinde durabilen, eleştirel düşünceye açık, başkalarının haklarına saygı duyan, çağdaş bireyler olarak öğrencilerini yetiştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Okulumuzun ilk ve ortaokul toplam 107 öğrencisi bulunmakta olup 2019 yılı nisan ayında derneğimiz tarafından kütüphane kurulumu ve donatımı ile 228 adet kitap bağışı gerçekleştirilmiş ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.