Muş Bulanık Karaburun İlkokulu, Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu

Muş ilimizin Bulanık ilçesine 19 km uzaklıkla bulunan ve Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda; öğrenme için her türlü fırsatın sağlandığı bilgili, becerili ve iyi bir ahlâka sahip nitelikli öğrencilerin yetiştirildiği, tercih edilen bir okul olmayı hedefleyen okulumuz,  Milli Eğitim Temel Kanununda yer alan genel ve özel amaçlara uygun olarak; sağlam karakterli, dürüst, kuvvetli bir vatan ve millet sevgisi olan, insani, milli ve ahlaki değerlerle donanmış, ülkesine yararlı, okuyan, inceleyen, araştıran, milli ve evrensel değerleri tanıyan benimseyen, araştırmacı, sorgulayıcı, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi düşüncelerini savunurken başkalarının düşünce ve haklarına saygı gösteren, görev ve sorumluluklarının bilincinde olan öğrenciler yetiştirmek. üzere eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Öğrenci sayısı 280 olan okula 2019 yılında derneğimiz tarafından kütüphane kurulumu ve donatımı ile 463 adet kitap bağışı gerçekleştirilmiştir.