Kütahya Yunus Emre Ortaokulu

Kütahya il merkezinde yer alan okulumuz Yunusça düşünebilen, teknoloji ile yaşayabilen, donanımlı ve özgün bireyler yetiştiren örnek bir okul olmak üzere,  Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda çağın ihtiyaçlarına uygun, özgüven ve kişilik sahibi, topluma ve ortaöğretime uyumlu bireyler yetiştirmesi için eğitim ve öğretim gören tüm bireylere sağlıklı ve güvenli eğitim ortamları, sürekli öğrenme olanakları sağlanmak amacıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Öğrenci sayısı 270 olan okulumuza 2019 yılı içerisinde derneğimiz tarafından kütüphane kurulumu ve donatımı ile 496 adet kitap bağışı gerçekleştirilmiştir.