İzmir Buca Atatürk Ortaokulu

İzmir ilimizin Buca ilçesinde yer alan okulumuz değişen ve bütünleşen dünyamıza uyum sağlayabilmek için gerekli davranış ve donanıma sahip, yaşadıkları toplumun sorunlarına duyarlı, sorumluluk alan ve sorumlulukları doğrultusunda yetki ve inisiyatif kullanan fikir ve hareketleri ile öncülük eden bireyler yetiştirebilmek amacıyla teknolojik donanımları bünyesinde tamamlamış, demokratik bir eğitim ortamı sağlamış, sevginin ışığı altında ilerleyen, sorumlulukları paylaşan, çevreye örnek olan bir kurum olmayı hedeflerken, öğrenci ve öğretmenlerine; Atatürk ilke ve İnkılâpları ile donanmış, kendi gücüne güvenen, çevreleri ile barışık uyumlu, araştırmacı ruhu gelişmiş, çağın teknolojisini öğrenme ve öğretmeyi kendine amaç edinmiş, 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak, onları geleceğin başarılı insanları olarak yetiştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Okulumuzun 1630 öğrencisi bulunmakta olup derneğimiz tarafından 2019 yılı içerisinde kütüphane kurulumu ve donatımı ile 443 adet kitap bağışı gerçekleştirilmiştir.