İstanbul Sarıyer Ortaokulu

İstanbul’un Sarıyer İlçesi yer alan okulumuz, Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki esaslar doğrultusunda Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, teknolojiyle bütünleşen, demokratik yaşamı benimseyen, ülkesine, kültürüne sahip çıkan, çalışkan, akla, bilime önem veren, fikri ve vicdanı hür nesiller yetiştirmek hedefine ulaşmak üzere, çevre olanaklarından yararlanmak suretiyle, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini göz önüne alarak, bunların en etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp geliştirilmesi, eğitimin niteliğinin artırılması, sosyal ve kültürel becerilerin geliştirilmesi, eğitim ortamının nesnel öğesi olan fiziksel koşulların düzeltilmesi kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Okulumuzun 1261 öğrencisi bulunmakta olup 2019 yılı mayıs ayında derneğimiz tarafından kütüphane kurulumu ve donatımı ile 247 adet kitap bağışı gerçekleştirilmiş ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.