Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu

Samsun ilimiz Havza İlçesine 15 dakika mesafede yer alan okulumuz, demokratik, çağdaş, sosyal, hukuk devletimize, insan haklarına saygılı ve duyarlı, akılcılığa ve bilime önem veren, meraklı, araştırmacı, eleştiren, iyi ahlaklı, canlılara duyarlı ve üretken bireyler yetiştirmeyi hedeflemekte, okul olarak yenilikler ile sürekli daha iyi çalışmanın yollarını bularak, yürütülen tüm faaliyetlerin sürekli takibi, gözden geçirilmesi ve hatalı olanların iyileştirilmesi çalışmalarına katılımcılık ve fırsatçılık ilkelerini koruyarak herkesin katılmasını sağlayarak okulumuzun kurumsal yapısını değiştiren öğrenme ve iyileştirme faaliyetlerini takım çalışması ruhuyla en üst düzeye çıkartmak üzere eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Okulumuz tüm  öğrencilerin öğrenmelerini sağlama, onların bilgili, becerili ve kendilerine güvenen bireyler olarak yetişmesine fırsat tanımak, 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak, devletine, milletine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı eğitimli ve çağdaş temel eğitim ordusunu yetiştirmek, eğitim seviyesini yükseltmek, yenilikçi ve değişime açık devamlı mükemmelliği sağlamak misyonu ile hareket etmektedir.

Öğrenci sayısı 364 olan okula, 2019 yılı içerisinde kızlar ve erkekler pansiyonuna ayrı ayrı olmak üzere iki adet kütüphane kurulumu ve donatımı ile toplam 1140 adet kitap bağışı gerçekleştirilmiştir.