Hatay Kaletepe Ortaokulu

Hatay ilimize bağlı Kırıkhan’da Kaletepe Mahallesi’nde yer alan okulumuz topluma yararlı, yaratıcı ve pozitif düşünen, yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden nitelikli bireyler yetiştirmek vizyonu ile kendisini, ailesini, milletini ve yurdunu seven ve daima yüceltmeye çalışan, sorumluluklarının farkında, çağın gereklerini yerine getirebilecek bilgi ve beceri düzeyine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ahlaklı, çalışkan, demokratik bireyler yetiştirmeyi görev edinerek eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Öğrenci sayısı 223 olan okulumuza 2019 yılı içerisinde derneğimiz tarafından kütüphane kurulumu ve donatımı ile 499 adet kitap bağışı gerçekleştirilmiştir.