Erzurum Şenkaya Anadolu Lisesi

Erzurum ilimizin Şenkaya ilçesinde yer alan okulun en önemli hedefi, Şenkaya Anadolu Lisesi´ni tercih eden çalışkan ve yetenekli öğrencilerin, özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirerek, tüm potansiyellerini kullanmalarına fırsat tanımak, öğrencilerini yüksek öğretim kurumlarına yönlendirerek başarılı olmalarını, bütün öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak, onların bilgili, becerili ve kendilerine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve öğrencilerimize 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırabilmektir.

Öğrenci sayısı 315 olan okulumuza 2019 yılı içerisinde derneğimiz tarafından kütüphane kurulumu ve donatımı ile 416 adet kitap bağışı gerçekleştirilmiştir.