Erzincan Tercan Çadırkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi

Erzincan ilimizin Tercan ilçesine 28 km uzaklıkta yer alan okulumuz, bilim ve teknolojinin farkında olan, değişime ve gelişime açık, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, değerlerine sahip çıkan, hoşgörü sahibi, farklılıkları zenginlik kabul eden, kendine güvenen, katılımcı, çağdaş, demokratik, Atatürk ilke ve inkılaplarına yürekten bağlı, insan haklarına saygılı, ulusal ve toplumsal değerlere duyarlı, bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenci sayısı 95 olan okulumuza 2019 yılı içerisinde derneğimiz tarafından kütüphane kurulumu ve donatımı ile 408 adet kitap bağışı gerçekleştirilmiştir.