Diyarbakır Bağlar Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu

Vizyonumuz Atatürk ilkelerini benimsemiş, Atatürkçü düşünce ve felsefesini özümsemiş bireyler, çevrenin amaçlarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurularak, çevrede eğitim ve öğretim için bir çekim alanı oluşturmak, öğrenci merkezli anlayışla ilgi ve kabiliyetlerine göre eğitim programları sunmak; bireyin sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak sürdürülebilir mükemmelliğe ulaşmalarını sağlamak için güç olmak temel amacıyla hareket eden okulumuz öğrencilerinin geleceklerini oluşturacak bilgi ve birikime sahip olmasını sağlayarak, kendi ayakları üzerinde durabilen öğrenciler yetiştirmek, psikolojik ve fiziksel istismar olmadan, sevgi ve dostluk anlayışı içinde ilişkiler geliştirmiş, bulduğu ortamdan gurur duyan, öğretmen ve öğrencileriyle toplum üzerinde bir katma değer yaratan, geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olacak öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenci sayısı 2789 olan okulumuza derneğimiz tarafından 2019 yılı içerisinde kütüphane kurulumu ve donatımı ile 511 adet kitap bağışı gerçekleştirilmiştir.