Amasya İlyas İlk ve Ortaokulu

Amasya ilimiz İlyas Köyü’nde yer alan ilk ve ortaokulumuz, davranışlarıyla çevresine örnek olan, günün gelişen teknolojisine ayak uydurabilen ve kendini sürekli geliştiren yetenek ve kabiliyetleri oranında mesleki ve akademik alana bilinçli bir şekilde yönelebilen ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir eğitim ve bilimsel kültürü oluşturmak ve özgüveni tam, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Öğrenci sayısı ilk ve ortaokul olarak toplam 225 olan okulumuza 2019 yılı içerisinde derneğimiz tarafından kütüphane kurulumu ve donatımı ile 576 adet kitap bağışı gerçekleştirilerek öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.