VİZYON


Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği, Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı ile tam bir  işbirliği göstererek, güçlü nesillerin ancak iyi eğitim almış bugünkü nesil tarafından yetiştirilebileceği inancıyla, eğitim alanında ihtiyaç sahibi, başarılı ve yetenekli öğrencileri liseden yüksek öğretime kadar verdiği yurt içi ve yurt dışı burslarla desteklemeyi, bu alanda fırsat eşitliğine katkı sağlamayı ve bu katkıyı artarak sürdürmeyi hedefleyen çağdaş bir vizyona sahiptir.


MİSYON

Maddi imkanları yeterli olmayan başarılı öğrencilere yurt içi ve yurt dışı burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak; üstün yetenekli öğrencilere yurt içi ve yurt dışı burslar vererek gelişimlerine ve başarılarına katkı sağlamak; dernek tüzüğüne uygun olarak çocuk ve gençlerin barınması, yetiştirilmesi ve okutulması için yurtlar kurmak, gelişmesini ve devamlılığını sağlamak; eğitim alanında faaliyet gösteren diğer vakıf ve derneklerle işbirliği yapmak ve bu şekilde daha fazla öğrencinin eğitime ulaşmasında etkili olmaktır.