YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ


Züleyha KIRCAOĞLU
(Başkan)
Tevfik Kerem AKYOL
(Başkan Yardımcısı) 
Ergun AKIN
(Sayman)
Buşra ERAY
(Yazman)
Barış AKYILDIZ
(Üye)