ÜSTÜN BAŞARI HUKUK BURSU

ÜSTÜN BAŞARI HUKUK BURSU
(2021-2022)

Hukuk Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep

Değerli kurucumuz Türkiye’nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu adına her yıl hukuk fakültesi öğrencilerine “Üstün Başarı Bursu” veriyoruz.


Bu burs için aylık burs tutarı ve gerekli koşullar “Üstün Başarı Lisans Bursu” koşulları ile aynı olup burstan yalnızca hukuk fakültesi öğrencileri yararlanmaktadır.

Aylin Koloğlu Üstün Başarı Tıp Bursu

SÜREYYA AĞAOĞLU AYLİN KOLOĞLU ÜSTÜN BAŞARI TIP BURSU


2019 yılında aramızdan ayrılan, sevgili bursiyerimiz İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Aylin Koloğlu’nun kıymetli hatırasını yaşatmak üzere, her yıl tıp fakültesi öğrencilerine “Süreyya Ağaoğlu Aylin Koloğlu Üstün Başarı Bursu” veriyoruz.

Bu burs için aylık burs tutarı ve gerekli koşullar “Üstün Başarı Lisans Bursu” koşulları ile aynı olup burstan yalnızca tıp fakültesi öğrencileri yararlanmaktadır.

ÜSTÜN BAŞARI SANAT BURSU

ÜSTÜN BAŞARI SANAT BURSU


“Üstün Başarı Sanat Bursları” Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneğinin 70. Kuruluş yılı olan 2019 yılından itibaren, devlet ve vakıf üniversitelerine (vakıf üniversitelerinde %100 bursluluk şartı aranır) bağlı, güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvarlar ve bu kurumların bünyesinde yer alan ilk, orta öğretim ve liselerin, piyano, arp, gitar, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar, bale ve modern dans, plastik sanatlar (resim, heykel, vb.) bölümlerinde eğitim gören öğrencilere verilmektedir.

“Üstün Başarı Sanat Bursları” için açık başvuru alınmaz. Kişisel başvurular kabul edilmez. Her eğitim öğretim yılı başında yönetim kurulu tarafından belirlenen eğitim kurumlarından yetenekli öğrencinin seçilerek bildirilmesi için talepte bulunulur. Burs için uygun görülen öğrencilerin, ilgili kurumlar tarafından öğrencinin adaylığına ilişkin gerekçeleri de içeren bir yazı ile Derneğimize bildirilmesi esastır.

ÜSTÜN BAŞARI LİSANS BURSLARI

ÜSTÜN BAŞARI LİSANS BURSLARI
(2022-2023)


Burs Başvuru Dönemi
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Mülakat
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması
1 Eylül – 20 Eylül 2022
1 Ekim – 21 Ekim 2022
27 Ekim 2022
Burs Tutarı700 TL/ay
Burs Ödeme SüresiEkim 2022 / Haziran 2023 (9 ay)

2022-2023 Öğretim Yılında Lisans Bursu Verilecek Alanlar:

 • Hukuk
 • Tıp
 • Diş Hekimliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Fizik Mühendisliği
 • Matematik Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
 • Uçak Mühendisliği
 • Uzay Mühendisliği
 • Mimarlık
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yukarıda verilen liste dışındaki alanlar için yapılan başvurular kabul edilmez.

Başvuru Koşulları:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
 • İstanbul’daki tüm devlet üniversitelerinin yukarıda listesi verilen bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrenciler ile İstanbul’daki Vakıf üniversitelerinin Hukuk Fakülteleri (%100 burslu olmak koşuluyla),   Ankara’da yalnızca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İzmir’de yalnızca Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri burs başvurusu yapabilir.
 • Burs başvuruları açık öğretim ve uzaktan öğretim lisans öğrencilerine açık değildir.
 • Burs başvuruları iki ve üzeri sınıflar için geçerlidir. Hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerinin başvuruları kabul edilmez.
 • Akademik genel not ortalaması en az 3.80/4.00 olan öğrenciler başvurabilir. (Akademik genel not ortalaması 100’lük sistemde hesaplanan üniversitelerde, not dönüşümü için,  YÖK tarafından açıklanan “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” tablosu kullanılır.)

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci:

 • Burs başvurusu, yukarıda belirtilen tarihler arasında www.sacdd.org.tr web adresi üzerinden  yapılır.
 • Başvuru bilgilerini tamamlamayan ve/veya eksik belge yükleyenlerin başvuruları dikkate alınmaz.
 • Başvurular iki aşamada değerlendirilir. Beyan edilen bilgi ve belgeler değerlendirilerek bir ön seçim yapılır ve uygun bulunan bursiyer adayları ikinci aşama olan mülakata davet edilir.  Mülakat tarih ve yeri ilgili adaylara e-posta veya telefon mesajı ile bildirilir.
 • Değerlendirme sonucu burs alma hakkı kazanan öğrencilere 27 Ekim 2022 tarihinde e-posta veya telefon mesajı ile bilgilendirme yapılır.

Başvuru Aşamasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:

 1. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya ilgili kurumun e-sisteminden alınan not döküm belgesi (transkript)
 2. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya e-devletten alınan öğrenci belgesi
 3. Kimlik bilgisi gösterir, T.C kimlik kartı, pasaport veya ehliyet
 4. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devletten mutlaka tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge olmalıdır. Öğrencinin kendi e-devlet sayfasından aldığı nüfus kayıt örneği kabul edilmez.) 
 5. Adli sicil belgesi (e-devlet)
 6. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yeri belgesi (e-devlet)
 7. Öğrencinin kendi adına açılmış Ziraat Bankası hesap bilgisi (IBAN) (Diğer banka hesap bilgileri kabul edilmez)
 8. Ailenin mali durumunu gösteren aşağıdaki belgeler:
  1. Çalışan anne ve/veya baba için çalıştıkları iş yerinden onaylı son aya ait maaş bordrosu ve SGK hizmet dökümü
  2. Serbest çalışan anne ve/veya baba için gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr)
  3. Emekli anne ve/veya baba için aylık emekli maaşını gösterir barkodlu belge (e-devlet)
  4. Geliri olmayan anne ve/veya baba için ayrı ayrı gelir kayıtları olmadığına dair belge (e-devlet, 4a/4b/4c Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi), muhtaçlık veya yeşil kart sahibi olduğunu gösteren belge (e-devlet)
  5. Anne ve/veya babanıza ait ayrı ayrı tapu bilgilerini gösterir belge(e-devlet), tapu kaydı yoksa olmadığını gösterir belge ( her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde, ekran görüntüsü almak yeterlidir)
  6. Anne ve/veya babanıza ait ayrı ayrı araç tescil belgesi (e-devlet), araç kaydı yoksa olmadığını gösterir belge (her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde, ekran görüntüsü almak yeterlidir)
 9. Taahhütname (Aşağıdaki butona basarak indirebileceğiniz taahhütname burs başvurusu sırasında görüntülenip okunduktan sonra ilgili onay kutusu işaretlenecektir.)

Not: Engelli öğrencilerden bu belgelere ek olarak tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış engelli raporu talep edilir.


 

Taahhütname dosyasını indirmek için aşağıdakı butona tıklayın:


 

Başvuru Yap

01 -20 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BURSLARI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BURSLARI
(2022-2023)


Burs Başvuru Dönemi
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Mülakat
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması
1 Eylül – 20 Eylül 2022
1 Ekim – 21 Ekim 2022
27 Ekim 2022
Burs Tutarı
Burs Ödeme Süresi
700 TL / ay
Ekim 2022 / Haziran 2023 (9 ay)

Bursiyerlik Koşulları:

 • Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuruları kabul edilir.
 • Burstan, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yer alan tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde (%100 burslu olmak şartıyla) “Hukuk” ve/veya  “Kadın ve Çocuk Hakları” alanında tezli yüksek lisans yapan öğrenciler yararlanabilir. 
 • Başvuru için lisans mezuniyet derecesinin en az 3.00/4.00 olması koşulu aranır. (Akademik genel not ortalaması 100’lük sistemde hesaplanan üniversitelerde, not dönüşümü için,  YÖK tarafından açıklanan “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” tablosu kullanılır.)

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci:

 • Burs başvurusu, yukarıda belirtilen tarihler arasında www.sacdd.org.tr internet adresi üzerinden  yapılır.
 • Başvuru bilgilerini tamamlamayan ve eksik belge yükleyenlerin başvuruları dikkate alınmaz.
 • Burs başvurularını değerlendirme süreci iki aşamadan oluşur. Başvuru yaparken beyan edilen bilgi ve belgeler değerlendirilerek bir ön seçim yapılır ve uygun bulunan adaylar ikinci aşama için mülakata davet edilir. Adaylarla yapılacak mülakat yer ve tarihleri ilgili adaylara e-posta veya telefon mesajı ile bildirilecektir.
 • Değerlendirme sonucu burs alma hakkı kazanan öğrencilere, 27 Ekim 2022 tarihinde e-posta veya telefon mesajı ile bilgi verilecektir.

Başvuru Aşamasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:

 1. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya ilgili kurumun e-sisteminden alınan not döküm belgesi (transkript)
 2. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya e-devletten alınan öğrenci belgesi
 3. ALES sonuç belgesi
 4. Bir öğretim üyesinden alınacak referans mektubu
 5. Öz geçmiş
 6. Yüksek lisans yaptığı alanı seçme nedeni, eğitim ve sonrasındaki beklentilerin anlatıldığı bir A4 sayfasını geçmeyecek niyet mektubu
 7. Kimlik bilgisi gösterir, T.C kimlik kartı, pasaport veya ehliyet
 8. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge olmalıdır. Öğrencinin kendi e-devlet hesabından aldığı nüfus kayıt örneğinde kardeşlerin tamamı görülemediğinden yeterli değildir.) (e-devlet)
 9. Adli sicil belgesi (e-devlet)
 10. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (e-devlet)
 11. Öğrenci adına açılmış Ziraat Bankası hesap bilgisi (IBAN) (Diğer banka hesap bilgileri kabul edilmez)
 12. Ailenin mali durumunu gösteren aşağıdaki belgeler:
  1. Çalışan anne ve/veya baba için çalıştıkları iş yerinden onaylı maaş bordrosu,
  2. Serbest çalışan anne ve/veya baba için gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü, (www.gib.gov.tr)
  3. Emekli anne ve/veya baba için aylık emekli maaşını gösterir belge (e-devlet)
  4. Geliri olmayan anne ve/veya baba için ayrı ayrı gelir kayıtları olmadığına dair belge (e-devlet, 4a/4b/4c Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi), muhtaçlık veya yeşil kart sahibi olduğunu gösteren belge (e-devlet)
  5. Anne ve/veya babanıza ait ayrı ayrı tapu bilgilerini gösterir belge(e-devlet), tapu kaydı yoksa olmadığını gösterir belge ( her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde ekran görüntüsü almak yeterlidir)
  6. Anne ve/veya babanıza ait ayrı ayrı araç tescil belgesi (e-devlet), araç kaydı yoksa olmadığını gösterir belge (her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde ekran görüntüsü almak yeterlidir)
 13. Taahhütname (Aşağıdaki butona basarak indirebileceğiniz taahhütname burs başvurusu sırasında görüntülenip okunduktan sonra ilgili onay kutusu işaretlenecektir.)

Not: Engelli öğrencilerden bu belgelere ek olarak tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış engelli raporu talep edilir.


Taahhütname dosyasını indirmek için aşağıdakı butona tıklayın:


Başvuru Yap

01 -20 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz

LİSANS BURSLARI

LİSANS BURSLARI
(2022-2023)


Burs Başvuru Dönemi
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Mülakat
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması
1 Eylül – 20 Eylül 2022
1 Ekim – 21 Ekim 2022
27 Ekim 2022
Burs Tutarı600 TL/ay
Burs Ödeme SüresiEkim 2022 / Haziran 2023 (9 ay)

2022-2023 Öğretim Yılında Lisans Bursu Verilecek Alanlar:

 • Hukuk
 • Tıp
 • Diş Hekimliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Fizik Mühendisliği
 • Matematik Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
 • Uçak Mühendisliği
 • Uzay Mühendisliği
 • Mimarlık
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yukarıda verilen liste dışındaki alanlar için yapılan başvurular kabul edilmez.

Bursiyer Olma Koşulları:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
 • İstanbul’daki tüm devlet üniversitelerinin yukarıda listesi verilen bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrenciler ile İstanbul’daki Vakıf üniversitelerinin Hukuk Fakülteleri (%100 burslu olmak koşuluyla),   Ankara’da yalnızca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İzmir’de yalnızca Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri burs başvurusu yapabilir.
 • Burs başvuruları açık öğretim ve uzaktan öğretim lisans öğrencilerine açık değildir.
 • Burs başvuruları iki ve üzeri sınıflar için geçerlidir. Hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerinin başvuruları kabul edilmez.
 • Akademik genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olan öğrenciler başvurabilir. (Akademik genel not ortalaması 100’lük sistemde hesaplanan üniversitelerde, not dönüşümü için,  YÖK tarafından açıklanan “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” tablosu kullanılır.)

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci:

 • Burs başvurusu, yukarıda belirtilen tarihler arasında www.sacdd.org.tr web adresi üzerinden  yapılır.
 • Başvuru bilgilerini tamamlamayan ve/veya eksik belge yükleyenlerin başvuruları dikkate alınmaz.
 • Başvurular iki aşamada değerlendirilir. Beyan edilen bilgi ve belgeler değerlendirilerek bir ön seçim yapılır ve uygun bulunan bursiyer adayları ikinci aşama olan mülakata davet edilir.  Mülakat tarih ve yeri ilgili adaylara e-posta veya telefon mesajı ile bildirilir.
 • Değerlendirme sonucu burs alma hakkı kazanan öğrencilere 27 Ekim 2022 tarihinde e-posta veya telefon mesajı ile bilgilendirme yapılır.

Başvuru Aşamasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:

 1. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya ilgili kurumun e-sisteminden alınan not döküm belgesi (transkript)
 2. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya e-devletten alınan öğrenci belgesi
 3. Kimlik bilgisi gösterir, T.C kimlik kartı, pasaport veya ehliyet
 4. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devletten mutlaka tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge olmalıdır. Öğrencinin kendi e-devlet sayfasından aldığı nüfus kayıt örneği kabul edilmez.) 
 5. Adli sicil belgesi (e-devlet)
 6. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yeri belgesi (e-devlet)
 7. Öğrencinin kendi adına açılmış Ziraat Bankası hesap bilgisi (IBAN) (Diğer banka hesap bilgileri kabul edilmez)
 8. Ailenin mali durumunu gösteren aşağıdaki belgeler:
  1. Çalışan anne ve/veya baba için çalıştıkları iş yerinden onaylı son aya ait maaş bordrosu ve SGK hizmet dökümü
  2. Serbest çalışan anne ve/veya baba için gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr)
  3. Emekli anne ve/veya baba için aylık emekli maaşını gösterir barkodlu belge (e-devlet)
  4. Geliri olmayan anne ve/veya baba için ayrı ayrı gelir kayıtları olmadığına dair belge (e-devlet, 4a/4b/4c Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi), muhtaçlık veya yeşil kart sahibi olduğunu gösteren belge (e-devlet)
  5. Anne ve/veya babanıza ait ayrı ayrı tapu bilgilerini gösterir belge(e-devlet), tapu kaydı yoksa olmadığını gösterir belge ( her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde, ekran görüntüsü almak yeterlidir)
  6. Anne ve/veya babanıza ait ayrı ayrı araç tescil belgesi (e-devlet), araç kaydı yoksa olmadığını gösterir belge (her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde, ekran görüntüsü almak yeterlidir)
 9. Taahhütname (Aşağıdaki butona basarak indirebileceğiniz taahhütname burs başvurusu sırasında görüntülenip okunduktan sonra ilgili onay kutusu işaretlenecektir.)

Not: Engelli öğrencilerden bu belgelere ek olarak tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış engelli raporu talep edilir.


Taahhütname dosyasını indirmek için aşağıdakı butona tıklayın:


Başvuru Yap

01 -20 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz

LİSE BURSLARI

LİSE BURSLARI
(2022-2023)


Burs Başvuru Dönemi
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Mülakat
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması
1 Eylül – 20 Eylül 2022
1 Ekim – 21 Ekim 2022
27 Ekim 2022
Burs Tutarı300 TL/ay
Burs Ödeme SüresiEkim 2022 / Haziran 2023 (9 ay)

Başvuru Koşulları:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
 • İstanbul’daki devlet Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liselerinde öğrenim gören öğrenciler ile özel liselerde tam burslu olarak öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilir.
 • Burs başvuruları açık lise öğrencileri için geçerli değildir.
 • Yılsonu not ortalaması 70/100 olan öğrenciler başvuru yapabilir.

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci:

 • Burs başvurusu, yukarıda belirtilen tarihler arasında www.sacdd.org.tr web adresi üzerinden  yapılır.
 • Başvuru bilgilerini tamamlamayan ve/veya eksik belge yükleyenlerin başvuruları dikkate alınmaz.
 • Başvurular iki aşamada değerlendirilir. Beyan edilen bilgi ve belgeler değerlendirilerek bir ön seçim yapılır ve uygun bulunan bursiyer adayları ikinci aşama olan mülakata davet edilir. Mülakat tarih ve yeri ilgili adaylara e-posta veya telefon mesajı ile bildirilir.
 • Değerlendirme sonucu burs alma hakkı kazanan öğrencilere 27 Ekim 2022 tarihinde e-posta veya telefon mesajı ile bilgilendirme yapılır.

Başvuru Aşamasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:

 1. Öğrenci ve veli / vasinin T.C kimlik belgeleri
 2. Vasi var ise mahkeme kararı
 3. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya ilgili kurumun e-sisteminden alınan not döküm belgesi (karne)
 4. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya e-devletten alınan öğrenci belgesi
 5. 9.sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencileri için LGS sonuç belgesi
 6. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devletten mutlaka tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge olmalıdır.) 
 7. Veli/vasi adli sicil belgesi (e-devlet)
 8. Veli/vasi ikamet ettiği yerleşim yeri belgesi (e-devlet)
 9. Öğrencinin kendi adına açılmış Ziraat Bankası hesap bilgisi (IBAN) (Diğer banka hesap bilgileri kabul edilmez)
 10. Ailenin mali durumunu gösteren aşağıdaki belgeler:
  1. Çalışan ebeveyn/vasi için iş yerinden onaylı son aya ait maaş bordrosu ve SGK hizmet dökümü
  2. Serbest çalışan anne-baba/vasi için ayrı ayrı gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr)
  3. Emekli anne-baba/vasi için ayrı ayrı son aylık emekli maaşını gösterir barkodlu belge (e-devlet)
  4. Geliri olmayan anne-baba/vasi için ayrı ayrı gelir kayıtları olmadığına dair belge (e-devlet, 4a/4b/4c Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi), muhtaçlık veya yeşil kart sahibi olduğunu gösteren belge (e-devlet)
  5. Anne-baba/vasi için ayrı ayrı tapu bilgilerini gösterir belge (e-devlet), tapu kaydı yoksa olmadığını gösterir belge ( her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde, ekran görüntüsü almak yeterlidir)
  6. Anne-baba/vasi için ayrı ayrı araç tescil belgesi (e-devlet), araç kaydı yoksa olmadığını gösterir belge (her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde, ekran görüntüsü almak yeterlidir)
 11. Taahhütname (Aşağıdaki butona basarak indirebileceğiniz taahhütname burs başvurusu sırasında görüntülenip okunduktan sonra ilgili onay kutusu işaretlenecektir.)

Not: Engelli öğrencilerden bu belgelere ek olarak tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış engelli raporu talep edilir.


Taahhütname dosyasını indirmek için aşağıdakı butona tıklayın:


Başvuru Yap

01 -20 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz