Tezli Yüksek Lisans Bursları

Açıklama
2023 -2024 Başvuru Tarihleri
Burs Başvuru Dönemi
1 Eylül – 20 Eylül 2023
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Mülakat
30 Eylül – 21 Ekim 2023
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması
26 Ekim 2023
Burs Tutarı
1100 TL/ay
Burs Ödeme Süresi
Ekim 2023/ Haziran 2024 (9 ay)

Başvuru Koşulları:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilir.
 • Burstan, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yer alan tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde (%100 burslu olmak şartıyla) “Hukuk” ve/veya  “Kadın ve Çocuk Hakları” alanında tezli yüksek lisans yapan öğrenciler yararlanabilir. 
 • Başvuru için lisans mezuniyet derecesinin en az 3.00/4.00 olması koşulu aranır. (Akademik genel not ortalaması 100’lük sistemde hesaplanan üniversitelerde, not dönüşümü için,  YÖK tarafından açıklanan “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” tablosu kullanılır.)

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci:

 • Burs başvurusu, yukarıda belirtilen tarihler arasında www.sacdd.org.tr internet adresi üzerinden  yapılır.
 • Başvuru bilgilerini tamamlamayan ve eksik belge yükleyenlerin başvuruları dikkate alınmaz.
 • Burs başvurularını değerlendirme süreci iki aşamadan oluşur. Başvuru yaparken beyan edilen bilgi ve belgeler değerlendirilerek bir ön seçim yapılır ve uygun bulunan adaylar ikinci aşama için mülakata davet edilir. Adaylarla yapılacak mülakat yer ve tarihleri ilgili adaylara e-posta veya telefon mesajı ile bildirilecektir.
 • Değerlendirme sonucu burs alma hakkı kazanan öğrencilere, 26 Ekim 2023 tarihinde e-posta veya telefon mesajı ile bilgi verilecektir.

Başvuru Aşamasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:

 1. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya ilgili kurumun e-sisteminden alınan not döküm belgesi (transkript)
 2. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya e-devletten alınan öğrenci belgesi
 3. ALES sonuç belgesi
 4. Bir öğretim üyesinden alınacak referans mektubu
 5. Öz geçmiş
 6. Yüksek lisans yaptığı alanı seçme nedeni, eğitim ve sonrasındaki beklentilerin anlatıldığı bir A4 sayfasını geçmeyecek niyet mektubu
 7. Kimlik bilgisi gösterir, T.C kimlik kartı, pasaport veya ehliyet
 8. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge olmalıdır. Öğrencinin kendi e-devlet hesabından aldığı nüfus kayıt örneğinde kardeşlerin tamamı görülemediğinden yeterli değildir.) (e-devlet)
 9. Adli sicil belgesi (e-devlet)
 10. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (e-devlet)
 11. Öğrenci adına açılmış Ziraat Bankası hesap bilgisi (IBAN) (Diğer banka hesap bilgileri kabul edilmez)
 12. Ailenin mali durumunu gösteren aşağıdaki belgeler:
  1. Çalışan anne ve/veya baba için çalıştıkları iş yerinden onaylı maaş bordrosu,
  2. Serbest çalışan anne ve/veya baba için gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü, (www.gib.gov.tr)
  3. Emekli anne ve/veya baba için aylık emekli maaşını gösterir belge (e-devlet)
  4. Geliri olmayan anne ve/veya baba için ayrı ayrı gelir kayıtları olmadığına dair belge (e-devlet, 4a/4b/4c Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi), muhtaçlık veya yeşil kart sahibi olduğunu gösteren belge (e-devlet)
  5. Anne ve/veya babanıza ait ayrı ayrı tapu bilgilerini gösterir belge(e-devlet), tapu kaydı yoksa olmadığını gösterir belge ( her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde ekran görüntüsü almak yeterlidir)
  6. Anne ve/veya babanıza ait ayrı ayrı araç tescil belgesi (e-devlet), araç kaydı yoksa olmadığını gösterir belge (her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde ekran görüntüsü almak yeterlidir)
 13. Taahhütname (Aşağıdaki butona basarak indirebileceğiniz taahhütname burs başvurusu sırasında görüntülenip okunduktan sonra ilgili onay kutusu işaretlenecektir.)

Not: Engelli öğrencilerden bu belgelere ek olarak tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış engelli raporu talep edilir.

01 -20 Eylül 2023 tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz

logo-green.png
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. No:4 ,
Sarıyer 34485 İstanbul
(0212) 276 11 35

Sanal Müze

Bizi takip edin

acik-acik-logo-pozitif.png
Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği - Tüm hakları gizlidir. Bu Web sitesi Digital Ambar Tarafından Yapılmıştır. © 2024.

Arama