LİSANS BURSLARI

Açıklama
2023 -2024 Başvuru Tarihleri
Burs Başvuru Dönemi
1 Eylül – 20 Eylül 2023
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Mülakat
30 Eylül – 21 Ekim 2023
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması
26 Ekim 2023
Burs Tutarı
900 TL/ay
Burs Ödeme Süresi
Ekim 2023 / Haziran 2024 (9 ay)

2023-2024 Öğretim Yılında Lisans Bursu Verilecek Bölümler:

 • Hukuk
 • Tıp
 • Diş Hekimliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Fizik Mühendisliği
 • Matematik Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
 • Uçak Mühendisliği
 • Uzay Mühendisliği
 • Mimarlık
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası İlişkiler
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yukarıda verilen bölümler dışındaki alanlar için yapılan başvurular kabul edilmez.

 

 

Başvuru Koşulları:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
 • Yukarıda listesi verilen bölümlerde olmak şartıyla İstanbul’daki tüm devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler ile İstanbul’da bulunan Vakıf üniversitelerinin Hukuk Fakültelerinde (%100 burslu olmak koşuluyla) öğrenim gören öğrenciler, Ankara’da yalnızca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İzmir’de yalnızca Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri burs başvurusu yapabilir.
 • Burs başvuruları iki ve üzeri sınıflar için geçerlidir. Hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerinin başvuruları kabul edilmez.
 • Burs başvuruları açık öğretim ve uzaktan öğretim lisans öğrencilerine açık değildir.
 • Akademik genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olan öğrenciler başvurabilir. (Akademik genel not ortalaması 100’lük sistemde hesaplanan üniversitelerde, not dönüşümü için,  YÖK tarafından açıklanan “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” tablosu kullanılır.)

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci:

 • Burs başvurusu yukarıda belirtilen tarihler arasında www.sacdd.org.tr web adresi üzerinden  yapılır.
 • Başvuru bilgilerini tamamlamayan ve/veya eksik belge yükleyenlerin başvuruları dikkate alınmaz.
 • Başvurular iki aşamada değerlendirilir. Beyan edilen bilgi ve belgeler değerlendirilerek bir ön seçim yapılır ve uygun bulunan bursiyer adayları ikinci aşama olan mülakata davet edilir.  Mülakat tarih ve yeri ilgili adaylara e-posta veya telefon mesajı ile bildirilir.
 • Değerlendirme sonucu burs alma hakkı kazanan öğrencilere 26 Ekim 2023 tarihinde e-posta veya telefon mesajı ile bilgilendirme yapılır.

Başvuru Aşamasında Başvuru Sistemine Yüklenmesi Gereken Belgeler:

 1. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya ilgili kurumun e-sisteminden alınan not döküm belgesi (transkript)
 2. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya e-devletten alınan öğrenci belgesi
 3. Kimlik bilgisini gösterir taranmış T.C kimlik kartı, pasaport veya ehliyet
 4. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (mutlaka tüm aile fertlerinin yer aldığı anne veya baba adına e-devletten alınmış belge olmalıdır. Öğrencinin kendi e-devlet sayfasından yaptığı sorgulama ile aldığı nüfus kayıt örneği kabul edilmez.) 
 5. Adli sicil belgesi (e-devlet)
 6. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yeri belgesi (e-devlet)
 7. Öğrencinin kendi adına açılmış Ziraat Bankası hesap bilgisi (IBAN) (diğer banka hesap bilgileri kabul edilmez)
 8. Ailenin mali durumunu gösteren aşağıdaki belgeler:
  1. Çalışan anne ve/veya baba için çalıştıkları iş yerinden onaylı son aya ait maaş bordrosu ve detaylı SGK hizmet dökümü
  2. Serbest çalışan anne ve/veya baba için gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr)
  3. Emekli anne ve/veya baba için aylık emekli maaşını gösterir barkodlu belge (e-devlet)
  4. Geliri olmayan anne ve/veya baba için ayrı ayrı gelir kayıtları olmadığına dair belge (e-devlet, 4a/4b/4c Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi), fakirlik, muhtaçlık, gelir tespiti belgesi (ekran görünüşü yeterlidir) veya yeşil kart sahibi olduğunu gösteren belge (e-devlet)
  5. Anne ve babanıza ait ayrı ayrı tapu bilgilerini gösterir belge (e-devlet), tapu kaydı yoksa olmadığını gösterir belge ( her iki durumda da mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde e-devletten okunur ekran görüntüsü almak yeterlidir)
  6. Anne ve babanıza ait ayrı ayrı araç tescil belgesi (e-devlet), araç kaydı yoksa olmadığını gösterir belge (her iki durumda da mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde e-devletten okunur ekran görüntüsü almak yeterlidir)
 9. Taahhütname (Aşağıdaki butona basarak indirebileceğiniz taahhütname burs başvurusu sırasında görüntülenip okunduktan sonra ilgili onay kutusu işaretlenecektir.)

Not: Engelli öğrencilerden bu belgelere ek olarak tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış engelli raporu talep edilir.

01 -20 Eylül 2023 tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz

logo-green.png
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. No:4 ,
Sarıyer 34485 İstanbul
(0212) 276 11 35

Sanal Müze

Bizi takip edin

acik-acik-logo-pozitif.png
Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği - Tüm hakları gizlidir. Bu Web sitesi Digital Ambar Tarafından Yapılmıştır. © 2024.

Arama