SÜREYYA AĞAOĞLU HUKUK ÖDÜLLERİ


Süreyya Ağaoğlu, tarihte, pek çok alanda yarattıkları ilklerle, kendilerinden sonrakilere öncü ve örnek olan kadınlardan biridir. Hukukçuluğunun yanı sıra Atatürk İlke ve İnkılapları, kadın ve çocuk hakları savunucusu, sivil toplum hareketi öncüsüdür.

Türkiye’nin ilk kadın avukatı olan Süreyya Ağaoğlu, 1924-1925 ders yılında İstanbul Darülfünun Mekteb-i Hukuk yani bugünkü adıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1 no.lu öğrenci olarak mezun olmuştur. O yıllarda yalnızca erkeklerin öğrenim gördüğü Hukuk Fakültesinde kız öğrenciler için sınıf açtırmak için verdiği mücadele bugün hala belleklerdedir. Ülkemizin ilk kadın avukatı ve değerli bir hukukçu olarak, adalet için mücadeleyi asla bırakmamış, ülkemizi ve Türk kadınını yaşadığı son ana kadar yurt içi ve yurt dışında başarıyla temsil etmiştir.

Derneğimizin kuruluşunun 70.yılı olan 2019 yılından itibaren kurucumuz adına vermeye başladığımız “Süreyya Ağaoğlu Hukuk Ödülleri “ni almaya hak kazanan genç kadın hukukçularımızın onun aziz hatırasını yaşatacağına olan inancımız sonsuzdur.


Adalet, kutup yıldızı gibi yerinde durur. Geri kalan her şey onun etrafında döner.
– KONFÜÇYUS –