“ÖĞRENEN LİDER ÖĞRETMEN” eğitimi

SÜREYYA AĞAOĞLU EĞİTİM VE ÖĞRETİM VAKFI olarak “EĞİTİM DESTEKÇİSİ” olduğumuz, ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI’nın Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4.sınıf öğrencileri için düzenlediği “ÖĞRENEN LİDER ÖĞRETMEN” eğitimi 11-12 Mayıs tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti.

Etkileşimli etkinliklerle yürütülen programda aşağıdaki konu başlıklarına yer verildi:

  • Etkili İletişim 
  • Dirençle Baş Etme 
  • Takımı Yönetme ve Öğrenme Liderliği 
  • Akış ve Ritmin Sürekliliği 
  • Kurallar ve Uygulama Adımları 
  • Sorun Davranışların Yönetimi 
  • Olumlu Davranışların Pekiştirilmesi 
  • Ölçme ve Değerlendirme