ÜSTÜN BAŞARI SANAT BURSU


“Üstün Başarı Sanat Bursları” Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneğinin 70. Kuruluş yılı olan 2019 yılından itibaren, devlet ve vakıf üniversitelerine (vakıf üniversitelerinde %100 bursluluk şartı aranır) bağlı, güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvarlar ve bu kurumların bünyesinde yer alan ilk, orta öğretim ve liselerin, piyano, arp, gitar, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar, bale ve modern dans, plastik sanatlar (resim, heykel, vb.) bölümlerinde eğitim gören öğrencilere verilmektedir.

“Üstün Başarı Sanat Bursları” için açık başvuru alınmaz. Kişisel başvurular kabul edilmez. Her eğitim öğretim yılı başında yönetim kurulu tarafından belirlenen eğitim kurumlarından yetenekli öğrencinin seçilerek bildirilmesi için talepte bulunulur. Burs için uygun görülen öğrencilerin, ilgili kurumlar tarafından öğrencinin adaylığına ilişkin gerekçeleri de içeren bir yazı ile Derneğimize bildirilmesi esastır.