LİSE BURSLARI
(2022-2023)


Burs Başvuru Dönemi
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Mülakat
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması
1 Eylül – 20 Eylül 2022
1 Ekim – 21 Ekim 2022
27 Ekim 2022
Burs Tutarı300 TL/ay
Burs Ödeme SüresiEkim 2022 / Haziran 2023 (9 ay)

Başvuru Koşulları:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
 • İstanbul’daki devlet Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liselerinde öğrenim gören öğrenciler ile özel liselerde tam burslu olarak öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilir.
 • Burs başvuruları açık lise öğrencileri için geçerli değildir.
 • Yılsonu not ortalaması 70/100 olan öğrenciler başvuru yapabilir.

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci:

 • Burs başvurusu, yukarıda belirtilen tarihler arasında www.sacdd.org.tr web adresi üzerinden  yapılır.
 • Başvuru bilgilerini tamamlamayan ve/veya eksik belge yükleyenlerin başvuruları dikkate alınmaz.
 • Başvurular iki aşamada değerlendirilir. Beyan edilen bilgi ve belgeler değerlendirilerek bir ön seçim yapılır ve uygun bulunan bursiyer adayları ikinci aşama olan mülakata davet edilir. Mülakat tarih ve yeri ilgili adaylara e-posta veya telefon mesajı ile bildirilir.
 • Değerlendirme sonucu burs alma hakkı kazanan öğrencilere 27 Ekim 2022 tarihinde e-posta veya telefon mesajı ile bilgilendirme yapılır.

Başvuru Aşamasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:

 1. Öğrenci ve veli / vasinin T.C kimlik belgeleri
 2. Vasi var ise mahkeme kararı
 3. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya ilgili kurumun e-sisteminden alınan not döküm belgesi (karne)
 4. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya e-devletten alınan öğrenci belgesi
 5. 9.sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencileri için LGS sonuç belgesi
 6. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devletten mutlaka tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge olmalıdır.) 
 7. Veli/vasi adli sicil belgesi (e-devlet)
 8. Veli/vasi ikamet ettiği yerleşim yeri belgesi (e-devlet)
 9. Öğrencinin kendi adına açılmış Ziraat Bankası hesap bilgisi (IBAN) (Diğer banka hesap bilgileri kabul edilmez)
 10. Ailenin mali durumunu gösteren aşağıdaki belgeler:
  1. Çalışan ebeveyn/vasi için iş yerinden onaylı son aya ait maaş bordrosu ve SGK hizmet dökümü
  2. Serbest çalışan anne-baba/vasi için ayrı ayrı gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr)
  3. Emekli anne-baba/vasi için ayrı ayrı son aylık emekli maaşını gösterir barkodlu belge (e-devlet)
  4. Geliri olmayan anne-baba/vasi için ayrı ayrı gelir kayıtları olmadığına dair belge (e-devlet, 4a/4b/4c Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi), muhtaçlık veya yeşil kart sahibi olduğunu gösteren belge (e-devlet)
  5. Anne-baba/vasi için ayrı ayrı tapu bilgilerini gösterir belge (e-devlet), tapu kaydı yoksa olmadığını gösterir belge ( her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde, ekran görüntüsü almak yeterlidir)
  6. Anne-baba/vasi için ayrı ayrı araç tescil belgesi (e-devlet), araç kaydı yoksa olmadığını gösterir belge (her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde, ekran görüntüsü almak yeterlidir)
 11. Taahhütname (Aşağıdaki butona basarak indirebileceğiniz taahhütname burs başvurusu sırasında görüntülenip okunduktan sonra ilgili onay kutusu işaretlenecektir.)

Not: Engelli öğrencilerden bu belgelere ek olarak tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış engelli raporu talep edilir.


Taahhütname dosyasını indirmek için aşağıdakı butona tıklayın:


Başvuru Yap

01 -20 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz