BURSLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER
(2021-2022)


Burs Başvuru Dönemi
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Mülakat
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması
1 Eylül – 20 Eylül 2021
1 Ekim – 20 Ekim 2021
26 Ekim 2021
Burs Tutarı425 TL/ay (Lisans)
600 TL/ay (Üstün Başarı Lisans)
600 TL/ay (Üstün Başarı Sanat)
600 TL/ay (Tezli Yüksek Lisans)
Burs Ödeme SüresiEkim 2021 / Haziran 2022 (9 ay)
 1. 2021-2022 burs döneminde “Lise Bursu” başvurusu alınmayacaktır. Burs başvuruları “Lisans Bursu” ve “Tezli Yüksek Lisans Bursu” ile sınırlıdır. Lisans Bursu başvurusu yapan ve başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenciler arasından gerekli not kriterini sağlayanlara Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği tarafından “Üstün Başarı Bursu” verilir.
 2. Burslar,  karşılıksız olup bir öğretim yılı için geçerlidir ve ekim-haziran ayları arasında (9 ay), her ayın ilk haftası içerisinde ödenir. (Yalnızca ekim ayına ait ilk burs tutarı, kasım ayı ile birlikte ödenir.)
 3. Burs almaya başlayan öğrencilerin takip eden öğretim yılı için tekrar burs başvurusu yapmaları gerekmez. Bursun devam etmesi için yeni dönem başında talep edilen belgelerin beyanı (bursiyerlik koşullarının tamamını karşılaması halinde) yeterlidir. Ancak bursların devamı Dernek ve Vakıf gelirlerine de bağlı olup Yönetim Kurulu kararı ile her zaman gerekçe göstermeksizin durdurulabilir.
 4. KYK bursu, KYK kredisi ve/veya diğer vakıf ve kuruluşlardan burs alan öğrenciler, burs başvurusu yapabilirler.
 5. “Erasmus” ve benzeri  uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında belirli süreyle yurt dışına giden burslu öğrencilerin normal burs ödemeleri devam eder
 6. Aynı aileden birden fazla kişiye aynı anda burs verilmez. Hukuk alanında öğrenim gören kardeşler bu kuralın dışındadır. O durumda da bir aileden aynı anda en fazla iki kişiye burs verilir
 7. Vakıf üniversitesi (tam burslu öğrenciler hariç), açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri burslarımızdan yararlanamaz. Vakıf üniversitelerinde öğrenim gören ve %100 burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerin bursları kesilir.
 8. Yalnızca web sitemiz üzerinden yapılan başvurular kabul edilir. Posta, kargo yoluyla yazılı ve şahsen yapılan başvurular dikkate alınmaz
 9. Vakıf veya Derneğimizden burs almaya hak kazanan öğrenciler, burs koşullarını kabul ederek burs almaya başlar. Bursiyerlik koşullarına aykırı hareket ettiği belirlenen öğrenciler, haklarında yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu alır ve gerekli görülen hallerde, burs başvuru formunda veya beyan edilen belgelerdeki bilgilerin araştırılmasını ve kullanılmasını kabul eder.
 10. Üniversite öğrenimi devam ederken yıl kaybetmeden başka bir üniversiteye yatay geçiş yapanların bursları, geçiş yaptıkları üniversitenin, o öğretim döneminde burs verileceği açıklanan üniversiteler arasında olması koşulu ile devam eder. Yıl kaybedenler yatay geçiş öncesindeki süreleri kadar burs alırlar.
 11. Öğrenim gördüğü ana daldan burs almaya hak kazanan ve aynı zamanda çift ana dal öğrenimi gören öğrencilerin bursları ana dalından mezun oluncaya kadar devam eder. İkinci ana daldan burs almaya hak kazanan öğrencilerin bursları ise ana dalın eğitim süresine ilave edilecek en fazla bir yıl için daha geçerlidir.
 12. Doğal afet, kaza, sağlık vb. istem dışı olay ve sorunlar nedeniyle bir öğretim yılında başarısız olan öğrencilerin burs ödemelerinin devamına, Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Böyle bir sorun yaşayan öğrencilerin durumlarını belgelemeleri ve yazılı olarak başvurmaları gereklidir.
 13. Bursiyerler, öğrenimleri ile ilgili okul ve/veya bölüm değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe, adres, telefon, e- posta adresi vb değişiklikleri en kısa sürede Dernek/Vakıf yönetimine bildirmek zorundadır.
 14. Burslu öğrenciler, ara dönemde öğrenci belgesi ile not belgesi ve yeni eğitim öğretim yılı başında öğrenci belgesi (bir üst sınıfa geçtiğini gösterir şekilde), not belgesi (transkript) ve güncel adli sicil kayıtlarını “Bursiyer Bilgi Takip Sistemi” ne yüklemekle yükümlüdür. Söz konusu belgelerin belirtilen zaman aralığında sisteme girilmemesi bursun kesilmesine neden olur.
 15. Eksik veya yanlış beyanda bulunan, kayıt donduran, istenilen eksik belgeleri tamamlamayan, disiplin cezası alan, hüküm giydiği tespit edilen öğrencilerin bursları kesilir ve gerekirse kendilerinden o tarihe kadar yapılan ödemeler yasal yollara başvurularak geri istenir.