6698 sayılı Kanun Uyarınca

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği

ÜYE AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“Kanun”] md.10 uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği [“Dernek” veya “SAÇDD”] tarafından siz üyelerimizi, kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Kişisel verileriniz, Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

SAÇDD tarafından siz üyelerimize ait olan ve aşağıda açıklandığı üzere çeşitli yöntemler ile işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

  • Kimlik gibi Derneğimiz ile paylaşmış olduğunuz belge ve bilgiler aracılığıyla siz üyelerimize ait ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, adres, doğum yeri ve tarihi, e-posta ve cep telefonu numarası gibi iletişim bilgileri, medeni hal, lise ile lisans ve lisansüstü eğitim bilgileri, meslek ve işyeri bilgileri ile işyeri iletişim bilgileri, banka hesap bilgileri ve kan grubu verisi,
  • Derneğimiz tarafından düzenlenmiş/katılım sağlanmış etkinliklerde çekilmiş veya tarafınızca Derneğimize iletilmiş ses ve görüntü verileriniz ile Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu’na aday olmanız ve seçiminiz halinde ad-soyadınız ve fotoğrafınız.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç ve Hukuki Sebepler ile İşliyoruz?

Siz üyelerimiz tarafından gerek üyelik işlemleri kapsamında gerekse üyeliğiniz boyunca Derneğimize iletilen verileriniz, rızanız doğrultusunda [Kanun md.5/1] işlenmekte olup bunun yanında verilerinizin aşağıda sayılan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmesi de söz konusu olabilir:

  • 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile sair mevzuat başta olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek [Kanun md.5/2-a ve 5/2-ç],
  • Temel hak ve özgürlüklerinizin ihlal edilmemesi şartıyla, Dernek faaliyetleri kapsamında meşru menfaatimiz doğrultusunda tanıtım ve bilgilendirme amaçlarıyla SAÇDD tarafından düzenlenmiş ve/veya katılım sağlanmış etkinliklerin organizasyonu amacıyla [Kanun md.5/2-f],
  • Genel itibariyle bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli olması halinde [Kanun md.5/2-e]

Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeplerle, Kimlere Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz rızanız hilafına aktarılabileceği gibi [Kanun md.5/1], Kanun’un md.5/2 hükmü ile öngörülen sebeplerin varlığı halinde de 3. kişilerle paylaşılabilir. Buna göre;

  • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla mevzuatın gerektirdiği hallerde kişisel verileriniz yetkili adli merciler ile noterler gibi diğer resmi makamlara [Kanun md.5/2-ç],
  • Temel hak ve özgürlüklerinizin ihlal edilmemesi şartıyla, SAÇDD Dernek Tüzüğü’nde de düzenlenen çerçevede, SAÇDD ile Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı [“SAEOV”] arasındaki iş birliği doğrultusunda Derneğimizin meşru menfaati bulunması halinde dernek ve vakıf faaliyetlerimizin en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla SAEOV’a [Kanun md.5/2-f],
  • Tanıtım ve bilgilendirme gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda SAÇDD tarafından düzenlenmiş ve/veya katılım sağlanmış etkinliklerin organizasyonu amacıyla iş ortaklarımıza [Kanun md.5/2-f],
  • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi [Kanun md.5/2-ç] ve temel hak ve özgürlüklerinizin ihlal edilmemesi şartıyla, meşru menfaatimiz doğrultusunda [Kanun md.5/2-f], kişisel verilerinizin yeterli ve gerekli şekilde korunması için dışarıdan destek aldığımız yazılım firmasıyla,

kişisel verilerinizin ilgili kişi ve/veya makamlara aktarılması söz konusu olabilir.

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanmakta?

Kişisel verileriniz, Derneğimize üyelik süreçlerinin yürütülmesi kapsamında fiziksel ortamda toplanabileceği gibi “Üye ve Bursiyer Takip Sistemi” adlı yazılım aracılığıyla sanal ortamda, bir veri kayıt sistemi dahilinde otomatik yahut otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun md.11 uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız ve anılan madde kapsamında sayılan diğer haklarınızın yerine getirilmesi için “Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. No:4 Sarıyer 34485 İstanbul” adresinden veya info@sacdd.org.tr adresi aracılığıyla Derneğimize başvurabilirsiniz.