6698 sayılı Kanun Uyarınca

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği

Üye Açık Rıza Formu


İşbu Açık Rıza Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“Kanun”] md.10 uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği [“SAÇDD”] tarafından dernek üyelerinden özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin rıza alınmasına ilişkindir.

Dernek bünyesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin Kanun ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tâbi olduğunu ve bu hususta Derneğin tarafıma, Kanun kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim. 

Bu kapsamda, “6698 sayılı Kanun Uyarınca Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği Üyeleri Aydınlatma Metni” içeriğinde açıklandığı üzere, SAÇDD tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde dernek tarafından düzenlenmiş veya katılım sağlanmış etkinliklere ilişkin görüntülerimin paylaşılması, dernek yönetim kurulu veya denetim kurulu üyeliğimin duyurulması gibi tanıtım ve bilgilendirme amaçlarıyla dernek üyeliği verilerimin ve kimlik görüntüsünün alınması nedeniyle kan grubu gibi sağlık verilerimin işlenmesine muvafakat ediyorum.

Tarih: ___/___/_____

İsim: _____________________

İmza:

_______________