6698 sayılı Kanun Uyarınca

Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı

Bursiyer Aile Bireyleri Açık Rıza Formu


İşbu Açık Rıza Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“Kanun”] md.10 uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı [“SAEÖV”] tarafından burs başvurusunda bulunan bursiyer adayları ve/veya burs başvurusu kabul edilen bursiyerlerin aile bireylerinin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin rıza alınmasına ilişkindir.

Vakıf bünyesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin Kanun ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tâbi olduğunu ve bu hususta Vakfın tarafıma, Kanun kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim. 

Bu kapsamda, “6698 sayılı Kanun Uyarınca Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı Bursiyer Aile Bireyleri Aydınlatma Metni” içeriğinde açıklandığı üzere, SAEÖV tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde Kanun ve ikincil mevzuatlarından doğan ve bahse konu mevzuat çerçevesinde burs temin etmek için öğrenci seçme süreçlerinin yürütülmesi ve burs sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında en iyi hizmeti verebilmek amacıyla, bedensel engellilik gibi sağlık verilerim başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine muvafakat ediyorum.

Tarih: ___/___/_____

İsim: ________________

İmza

_______________