6698 sayılı Kanun Uyarınca

Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı

Bursiyer Açık Rıza Formu


İşbu Açık Rıza Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“Kanun”] md.10 uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı [“SAEÖV”] tarafından burs başvurusunda bulunan ve/veya burs başvurusu kabul edilen bursiyerlerin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin rıza alınmasına ilişkindir.

Vakıf bünyesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin Kanun ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tâbi olduğunu ve bu hususta Vakıf’ın tarafıma, Kanun kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim. 

Bu kapsamda, “6698 sayılı Kanun Uyarınca Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı Bursiyer Aydınlatma Metni” içeriğinde açıklandığı üzere, SAEÖV tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde Kanun ve ikincil mevzuatlarından doğan ve bahse konu mevzuat çerçevesinde kurduğumuz hukuki ilişkideki bursun tarafıma ifa edilmesi kapsamında en iyi hizmeti verebilmek amacıyla, dernek ve/veya vakıf üyeliklerimin ve bedensel engellilik durum ile kimlik görüntüsünün alınması nedeniyle kan grubu gibi sağlık verilerim başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine muvafakat ediyorum.

Tarih: ___/___/_____

İsim: ________________

İmza

_______________